Beyazıt Öztürk'ün Avukatından ‘Gizlilik Kararı’ talebi

21 Aralık 2021 Salı  13:52Beyazıt Öztürk’ün avukatı Talat Güneş, bir  internet sitesinde yayınlanan ‘Beyazıt Öztürk’e dava! ‘Mal varlığına el konulsun” başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Tedbir talebinin REDDİNE’ şeklinde karar verildiği halde, sanki 30-40 yıllık sanat hayatı bitmiş gibi göstererek mal varlığına tedbir konulmuş ve mahvına sebep olmuş” şeklinde asılsız ve sansasyonel haber yapıldığını belirterek mahkemeden derdest olan dosyanın içeriğine taraflar dışındaki kişilerin ulaşımının engellenmesi için ‘Gizlilik Kararı’ talebinde bulundu.

Avukat Talat Güneş imzalı yazılı açıklama ektedir…
İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
DOSYA NO : 2021/531 E.
DAVALI : Beyaz Gösteri Hizmetleri Beyazıt Öztürk
VEKİLİ : Av. Talat Güneş
DAVACI : Rıza Cerit (Riba Events)
VEKİLİ : Av. Eda Salman
KONU : Duruşmaların kapalı yapılması ve dosyada gizlilik kararı verilmesi talebimizi
içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasının 25.08.2021 tarihli Tensip
Zaptında ilk duruşmanın 19/01/2022 günü saat 10:40'da görülmesine karar verilmiştir. Ekte sunmuş olduğumuz haber çıktıklarından da görüleceği üzere, huzurdaki dosyanın
içeriği hakkında gerçeği tam anlamıyla yansıtmayan, müvekilimizi geri dönülmez
şekilde mağdur edecek nitelikte "mal varlığına tedbir konulsun, haciz konulsun" gibi
taleplerin olduğuna dair haberler yayımlanmıştır.
Müvekkilimiz halen Sanatının doruğunda olan, en az 30 yıldan beri toplumun gözü önünde
saygın kişiliğini ve kimliğini korumuş, televizyonlarda çeşitli proğramlarda sürekli yer almış,
konserlerde, stantlarda, reklamlardaki varlığı ile halkın sürekli gözü önünde onuruyla,
şerefiyle, yurt içinde ve yurt dışında ülkesini temsil etmiştir.
Dolayısıyla, böylesine topluma mal olmuş bir kişinin, yukarıda ve ekte sunmuş
olduğumuz asılsız ve abartılı haberlerle nasıl yıpratıldığını, hangi amaçla bu haberin
yapıldığını tahmin etmenin çok zor olmadığına inanmaktayız.
Bu nedenle müvekkilimizin sanat yaşamını zedelemek amacıyla uzun süredir, ara ara bu
yönde sansasyonel, gerçek dışı, yalan haberler topluma yayılarak bundan menfaat sağlamaya yönelen kişi ve kurumların engellenmesi bakımından, Dosyada mübrez 25.08.2021 tarihli Tensip Zaptında ve aynı tarihli ara kararda da davacı vekilinin "Tedbir talebinin REDDİNE" şeklinde karar verildiği halde, sanki, 30-40 yıllık sanat hayatı bitmiş gibi göstererek mal varlığına Tedbir konulmuş ve mahfına sebep olunmuş, zafer kazanılmış hale sokulmasına müsaade edilmemesi Sayın Mahkemenizinde buna engel olunması en doğal beklentimizdir. Bu sebeple; Müvekkilimiz, taraf olduğu ve engellenemeyecek mağduriyetlerinin doğmasına acilen engel olmak için ekteki haber çıktıları da incelendiğinde nasıl bir sansasyonel haber yaratıldığını görüleceğini, bu nedenle Mahekemenizde derdest olan dosya içeriğine taraflar dışındaki kişilerin ulaşımının engellenmesi ve bu yönde GİZLİLİK KARARI verilmesini, Sayın Mahkemenizden talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Bu nedenler doğrultusunda, Sayın Mahkemenizden huzurdaki davanın duruşmalarının
3.kişilere kapalı yapılmasını ve dosyada gizlilik kararı alınması talebimizin kabulüne karar
verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 15.12.2021

Davalı Vekili
Av. Talat Güneş
E-İmzalıdır
 Sayfa Adresi: http://www.magazinekibi.com/haber/Beyazit-Ozturk-un-Avukatindan-Gizlilik-Karari-talebi/396256